Tato kategorie kurzů slouží pro vytváření a správu kurzů, které nějakým způsobem upravují sami studenti. Jedná se o projekty spojené se seminárními pracemi nebo různými typy kvalifikačních prací. Studenti, kteří na těchto projektech pracují, mají role, které umožňují správu e-kurzů.

Kurz slouží jako kontejner pro sadu testů k předmětu PMS1, které jsou součástí bakalářské práce Testování znalostí studentů - zkouška ze statistiky na PC I studentky Moniky Zímové.